Změna věkových kategorií od sezony 2019/2020

Sjednocení věkových kategorií dívek s mezinárodními předpisy

Změna věkových kategorií se řešila již na listopadovém zasedání výboru ČVS v roce 2018. Správní rada ČVS dostala za úkol připravit koncepci přechodu věkových kategorií v souladu s mezinárodními předpisy. Po několikaměsíčních diskuzích, které probíhaly na úrovni Programové konference mládeže, semináři SCM a SPS a semináři při Českém poháru žákyň, schválila dnes Správní rada ČVS změnu věkových kategorií dívek.

Na dnešním zasedání schválila Správní rada ČVS na návrh úseku mládeže změnu věkových kategorií dívek. Díky tomu se uvádí věkové kategorie do souladu s mezinárodními, tedy od 1. 1. namísto původního 1. 7.

Pro soutěžní období 2019/2020 jsou tak nastaveny kategorie následovně:

– Žákyně nar. 1. 1. 2005 a mladší

– Kadetky nar. 1. 1. 2003 a mladší

– Juniorky nar. 1. 1. 2000 a mladší

Kategorie juniorek tak bude tříletá a umožní juniorkám plynuleji přejít do kategorie žen.

Autor: Jiří Carba